bukyew

*Fagin vlg. bukyew Fagimentum est locus vbi habundant fagi 1442 WokRacz 106r

Wyraz hasłowy Bukiew Hasło konkordancji Faginus
Wyraz(y) w transliteracji bukyew Podstawa glosowania fagin
Język wyrazu obcego łaciński
2697
Komentarz paleograficzny Kopista błędnie zapisał fagin zamiast faginus.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 106
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bukiew (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bukiew
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

/LW/ Zob. na karcie hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.