bvkyew

Faginus buchen holtz bvkove drzevo vel fructus eius bvkyew ca 1500 WokLub 49v

Wyraz hasłowy Bukiew Hasło konkordancji Faginus
Wyraz(y) w transliteracji bvkyew Podstawa glosowania faginus
Język wyrazu obcego łaciński
2791
Komentarz paleograficzny Tekst od bukowe drzewo do końca cytatu dopisany na marginesie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 49
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bukiew (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bukiew
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 6.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 15.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.