bukew

Faginus... Inde fagimentum id est locus vbi habitant fagi vlg. bukew bukew XV p. post. RozOss I 84va

Wyraz hasłowy Bukiew Hasło konkordancji Faginus
Wyraz(y) w transliteracji bukew Podstawa glosowania fagi
Język wyrazu obcego łaciński
2369
Komentarz paleograficzny Polska glosa zapisana na lewym marginesie powtarza glosę z tekstu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 84
Folio/kolumna va
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bukiew (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bukiew
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14 (błędnie pod znaczeniem 'owoc buku, glans fagi').

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.