hamerszlak

Ferrago proprie dicitur hamerszlak XV p. post. RozOss I 87ra

Wyraz hasłowy Hamerszlak Hasło konkordancji Ferrago
Wyraz(y) w transliteracji hamerszlak Podstawa glosowania ferrago
Język wyrazu obcego łaciński
2261

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 87
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 46

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Hamerszlak (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) hamerszlak
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.