kythla

Cvbrum (...) est uestis linea proprie kythla XV p. post. RozOss II 59v

Wyraz hasłowy Kitla Hasło konkordancji Cubrum
Wyraz(y) w transliteracji kythla Podstawa glosowania cvbrum
Język wyrazu obcego łaciński
227

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 45
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kitla (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kitla
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 19.06.2024 r.