RozPaulCvbrum (...) est vestis linea proprie kythel
WokRaczCubrum est linea vestis sc. kytel
WokJag
RozKapCubrum (...) est vestis linea proprie kytla
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IICvbrum (...) est uestis linea proprie kythla
RozOss IIICubrum (…) est vestis linea vlg. kith<l>a
RozOss I<C>ubrum (...) est vestis linea vlg. kythel
WokPet I
WokPet II
WokPet IIICubrum kythla
WokPet IVCubrum kytla
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.