kythel

<C>ubrum (...) est vestis linea vlg. kythel XV p. post. RozOss I 62vb

Wyraz hasłowy Kitel Hasło konkordancji Cubrum
Wyraz(y) w transliteracji kythel Podstawa glosowania <c>ubrum
Język wyrazu obcego łaciński
1648

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 62
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 44

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kitel (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kitel
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.