kythel

Cvbrum (...) est vestis linea proprie kythel 1440 RozPaul 65v

Wyraz hasłowy Kitel Hasło konkordancji Cubrum
Wyraz(y) w transliteracji kythel Podstawa glosowania cvbrum
Język wyrazu obcego łaciński
1365

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 65
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 44

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kitel (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kitel
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.