doszvyaczczycz

Examinare id est probare equaliter iudicare verhorn doszvyaczczycz ca 1500 WokLub 47v

Wyraz hasłowy (Doświadczyć) Hasło konkordancji Examinare
Wyraz(y) w transliteracji doszvyaczczycz Podstawa glosowania examinare
Język wyrazu obcego łaciński
2273

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 47
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Doświadczyć) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Doświaczczyć
Forma (w transkrypcji) doświaczczyć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 14.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.