zlotowirzba

Secundum aliquos cucurbita est quedam arbor circa aquas et paludes crescens habens folia oblonga sed non lata et est species salicis proprie zlotowirzba XV p. post. RozOss II 59v

Wyraz hasłowy (Złotowierzba) Hasło konkordancji Cucurbita
Wyraz(y) w transliteracji zlotowirzba Podstawa glosowania cvcurbita
Język wyrazu obcego łaciński
228
Komentarz paleograficzny W rękopisie glosa polska zapisana dużą literą - Zlotowirzba.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 59
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Złotowierzba) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Złotowirzba
Forma (w transkrypcji) złotowirzba
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.