RozPaulGugurbita tykva
Secundum aliquuos cucurbita est quedam arbor circa aquas et paludes crescens folia oblonga habens sed non lata et est species salicis proprie szlothowyrzba
WokRacz
WokJag
RozKapSecundum aliquos cucurbita est quedam arbor circa aquas crescens habens folia longa non lata et est species salicis proprie slothovyrzba
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IISecundum aliquos cucurbita est quedam arbor circa aquas et paludes crescens habens folia oblonga sed non lata et est species salicis proprie zlotowirzba
RozOss IIISecundum aliquos cucurbita est quedam harbor circa aquas et *paludas crescens habens folia oblonga sed non lata et est proprie species salicis vlg. slothovirzba
RozOss I*<C>ucubirta idem est quod <c>vcvmus banya vel cucumer uel est nomen arboris uel quia fit fructa rotunda et foliis ut cucumer vsualis sc. proprie agrestis cucurbita dicitur Et secundum aliquos dicitur arbor ut supra et est species salicis
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IVCucurbita szlothovirzba sed pocius dicatur banyą
WokLubCucumer ein kurbesz, cucurbita idem korbasz vel bąnyą
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.