slothovirzba

Secundum aliquos cucurbita est quedam harbor circa aquas et *paludas crescens habens folia oblonga sed non lata et est proprie species salicis vlg. slothovirzba XV p. post. RozOss III 41v

Wyraz hasłowy (Złotowierzba) Hasło konkordancji Cucurbita
Wyraz(y) w transliteracji slothovirzba Podstawa glosowania cucurbita
Język wyrazu obcego łaciński
929

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 41
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Złotowierzba) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Złotowirzba
Forma (w transkrypcji) złotowirzba
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.