Szlothowyrzba

Secundum aliquuos cucurbita est quedam arbor circa aquas et paludes crescens folia oblonga habens sed non lata et est species salicis proprie szlothowyrzba 1440 RozPaul 66r

Wyraz hasłowy (Złotowierzba) Hasło konkordancji Cucurbita
Wyraz(y) w transliteracji Szlothowyrzba Podstawa glosowania cucurbita
Język wyrazu obcego łaciński
2967

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 66
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Złotowierzba) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Złotowirzba
Forma (w transkrypcji) złotowirzba
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.