klyn

Cvneus... est instrvmentum ligneum in anteriori parte acutum ad ligna scindencia uel plantanda vlg. klyn XV p. post. RozOss II 60r

Wyraz hasłowy Klin Hasło konkordancji Cuneus
Wyraz(y) w transliteracji klyn Podstawa glosowania cvneus
Język wyrazu obcego łaciński
230
Komentarz paleograficzny Hasło rozariusza zaczyna się na k. 59v.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 60
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Klin (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) klin
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.