RozPaul
WokRacz
WokJag
RozKapCuneus (...) ... est... instrvmentum ligneum in anteriori parte acutum ad ligna scindenda aptum vlg. klin
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IICvneus... est instrvmentum ligneum in anteriori parte acutum ad ligna scindencia uel plantanda vlg. klyn
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IVCuneus clyn (sc. de pane) kucla
WokLubCuneus ein schar oder eyn weck oder keyl klyn albo kvklą Versus est vt ego didici cuneus confractio ligni est cuneus panis cuneus est collectio gentis spycza vel schyk
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.