offara

Olocaustum (...) id est totum sacrificium incensum ab olon et cauma (...) id est incendium vlg. offara uel obyatha 1440 RozPaul 183r

Wyraz hasłowy Ofiara Hasło konkordancji Holocaustum
Wyraz(y) w transliteracji offara Podstawa glosowania olocaustum
Język wyrazu obcego łaciński
2321

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 183
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ofiara (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ofiara
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.