kobylenye

Keyo (...) sc. lignum extensum ante vias castrorum uel ciuitatum in sedicionibus ad deffensionem vlg. kobylenye (...) 1440 RozPaul 144v

Wyraz hasłowy Kobylenie Hasło konkordancji Keyo
Wyraz(y) w transliteracji kobylenye Podstawa glosowania keyo
Język wyrazu obcego łaciński
2357
Komentarz paleograficzny Inicjał wysoki na trzy wiersze.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 144
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 44

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kobylenie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kobylenie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.