RozPaulKeyo (...) sc. lignum extensum ante vias castrorum uel ciuitatum in sedicionibus ad deffensionem vlg. kobylenye (...)
WokRaczKeyon (...) est lignum extensum ante vias castrorum uel ciuitatum in sedicionibus ad defensiones cetera vide vbi de [c] *kobilia
WokJag
RozKapKyo (...) est lignum extensum ante vias castrorum uel civitatum in sediccionibus ad defensionem proprie kobylenye
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VIIKeyo cobyly cobyleyne
WokPet VI
RozOss IIKio (...) est lignum extensum ante vias castrorum uel ciuitatum in sediccionibus ad defenssionem proprie kobyelenye (...)
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet IIKagio kobylenye
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.