*kobilia

Keyon (...) est lignum extensum ante vias castrorum uel ciuitatum in sedicionibus ad defensiones cetera vide vbi de [c] *kobilia 1442 WokRacz 130

Wyraz hasłowy Kobyła Hasło konkordancji Keyo
Wyraz(y) w transliteracji *kobilia Podstawa glosowania keyon
Język wyrazu obcego łaciński
6394
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie kopista błędnie zapisał kobilia zamiast kobila.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 130
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kobyła (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kobyła
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.