kobyelenye

Kio (...) est lignum extensum ante vias castrorum uel ciuitatum in sediccionibus ad defenssionem proprie kobyelenye (...) XV p. post. RozOss II 124v

Wyraz hasłowy Kobylenie Hasło konkordancji Keyo
Wyraz(y) w transliteracji kobyelenye Podstawa glosowania kio
Język wyrazu obcego łaciński
481

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 124
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 40

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kobylenie (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kobielenie
Forma (w transkrypcji) kobielenie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.