ludarka

Fraudula (...) est nomen auis vlg. ludarka uel est quedam arbor XV p. post. RozOss I 90vb

Wyraz hasłowy Ludarka Hasło konkordancji Fraudula
Wyraz(y) w transliteracji ludarka Podstawa glosowania fraudula
Język wyrazu obcego łaciński
2397

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 90
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 24-25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ludarka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ludarka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.