RozPaul
WokRacz
WokJag
RozKapFraudula (...) est nomen auis vlg. ludarka
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss IFraudula (...) est nomen auis vlg. ludarka uel est quedam arbor
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubFraudula est quedam auis eyn emmerling vel fravdiola vlg. ludarką et dicitur a verbo fraudo (…) id est decipio quod solet homines deccipere
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.02.2024 r.