tarka

Fritellum uel fritellium id est molli<m>ellum uel piperparium sc. illud instrvmentum cum quo piper territur [[quia]] wyerczoch albo tarka quia frangit grana piperis uel alterius seminis et est perforatum ab anteriori parte XV p. post. RozOss I 91vb

Wyraz hasłowy Tarka Hasło konkordancji Frictillum
Wyraz(y) w transliteracji tarka Podstawa glosowania frutilum
Język wyrazu obcego łaciński
2400
Komentarz paleograficzny Ostatni wyraz parte zapisany pod wyrazem anteriori.

Pełne brzmienie hasła: Frutilum id est parwm edificium sed fritellum uel fritellium id est molli<m>ellum uel piperparium sc. illud instrvmentum cum quo piper territur [[quia]] wyerczoch albo tarka quia frangit grana piperis uel alterius seminis et est perforatum ab anteriori parte.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 91
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Tarka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) tarka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.