maly

*<G>eliga maly *scznop 'snop' Nota que aliud est manipulus aliud gelima aliquid merges aliud *cassua aliud [[congregacio]] metha Manipulus dicitur quod tenetur in manu Sed gelima congregacio manipulorum a ge et ligo et manu merges est autem cum rusticus erigit... merget in terram Cassula vero dicitur cumulus geminarum Metha est idem quod gemma Vnde in vita sancti Remigii demones ascenderunt methas agrorum Wersus Spicas que replent dextram dic esse manipulum dicitur gelima manibus genibus que ligata XV p. post. RozOss I 94ra

Wyraz hasłowy Mały Hasło konkordancji Gelima
Wyraz(y) w transliteracji maly Podstawa glosowania <g>eliga
Język wyrazu obcego łaciński
2421
Komentarz paleograficzny Kopista błędnie zapisał <G>eliga zamiast <G>elima.
Polską glosę scznop można również czytać stznop, połączenie tzw. długiego s oraz liter c, t jest bardzo podobne, co utrudnia jednoznaczną identyfikację.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 94
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 17-18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mały (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) mały
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.