Mały

przymiotnik

Formy gramatyczne


odmiana złożona

stopień równy


liczba pojedyncza
rodzaj męski rodzaj żeński
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik mały 1442 WokRacz 115r XV p. post. WokPet I 6 mała ca 1500 WokLub 50r ca 1500 WokLub 100r

liczba mnoga
rodzaj męski
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik mali ca 1500 WokLub 73r

Znaczenia

Przypis

Sstp IV 151b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.03.2024 r.