maly

Gelima vlg. maly sznop Nota que aliud est manipulus aliud gelima aliud merges aliud cassula aliud meta manipulus dicitur quod tenetur in manv sed gelima congregacio manipulorum a ge et ligo et manv merges est autem cum rusticus errigit eam et prius ea mergit in terram Cassula vero dicitur cvmulus gelimarum Meta est idem quod gelima Vnde in vita sancti Remigii demones ascenderunt metas agrorum Wersus Spicas que replent dextram dic esse manipulum dicatur gelima manibus genibus que ligata 1442 WokRacz 115r

Wyraz hasłowy Mały Hasło konkordancji Gelima
Wyraz(y) w transliteracji maly Podstawa glosowania gelima
Język wyrazu obcego łaciński
6357

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 115
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mały (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) mały
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.