mąla

Phaselus eyn grosz schyff vel quedam insula mąla lodką ca 1500 WokLub 100r

Wyraz hasłowy Mały Hasło konkordancji Phaselus
Wyraz(y) w transliteracji mąla Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
3351

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 100
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mały (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) mała
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.
Glosator nie nawiązuje do błędnego niemieckiego objaśnienia wyrazu phaselus.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 42.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.