na

Exprobrare schelten vel improbare vel improperare vyrzvczycz na oczy nalayacz zeszromoczycz vymovycz ca 1500 WokLub 49r

Wyraz hasłowy Na Hasło konkordancji Exprobrare
Wyraz(y) w transliteracji na Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
2443
Komentarz paleograficzny Nieco powyżej tekstu łac., na l. marg. glosa: vyrzvczycz na oczy, na pr. marg. tym samym atramentem nalayacz zeszromoczycz vymovycz.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 49
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Na (przyimek)
Forma (w transkrypcji) na
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek biernik
Wokaliczność

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 47.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.