Na

przyimek

Formy gramatyczne


forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
na 1442 WokRacz 148r ca 1500 WokLub 147r

Znaczenia

Przypis

Sstp V 1a

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.