na

Vmbo (…) ein buckeler paveza albo tharczą vel na tharczy gvsz ca 1500 WokLub 147r

Wyraz hasłowy Na Hasło konkordancji Umbo
Wyraz(y) w transliteracji na Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
5942
Komentarz paleograficzny Glosy paveza albo tharczą zapisane innym atramentem niż vel na tharczy gvsz; w wyrazie tharczą litera r nadpisana pomiędzy a a c

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 147
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Na (przyimek)
Forma (w transkrypcji) na
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek miejscownik
Wokaliczność

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 48.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.