Semiuiuus (…) id est ex parte viuus halb lebendig poly marthvy ca 1500 WokLub 123r

Wyraz hasłowy Na Hasło konkordancji Semiviuus
Wyraz(y) w transliteracji Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
4201

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 123
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Na (przyimek)
Forma (w transkrypcji) na
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek biernik
Wokaliczność

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 47 (Sstp V 6a).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 47.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.