na

Pigmeus karzel albo na pyadzy masz ca 1500 WokLub 100v

Wyraz hasłowy Na Hasło konkordancji Pigmeus
Wyraz(y) w transliteracji na Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
3369
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Wydawca na s. 49 podaje glosę w zapisie napyadzy masz, w transkrypcji „napiędzimąż”, na s. 66 odsyłacz: „piędzimąż, zob. napiędzimąż”.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 100
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Na (przyimek)
Forma (w transkrypcji) na
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek miejscownik
Wokaliczność

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 49.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.