na

Salsugo *szloczvynya na boroch XV p. post. RozOss III 212v

Wyraz hasłowy Na Hasło konkordancji Salsugo
Wyraz(y) w transliteracji na Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
2970
Komentarz paleograficzny Hasło Salsugo powtórzone na lewym marginesie, przy nim też wpisana glosa. W rozariuszu hasło Salsugo z szerszym kontekstem: Salsugo dicitur salsus et amarus hvmor terre qui ipsam sterilem facit.
Kopista błędnie zapisał szloczvynya zamiast szloczvyna.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 212
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 4-5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Na (przyimek)
Forma (w transkrypcji) na
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek miejscownik
Wokaliczność

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.