na

Munuscalarius qui pro munere seruit respectu gracie vlg. kto sluszy na myloscz 1442 WokRacz 148r

Wyraz hasłowy Na Hasło konkordancji Munuscularius
Wyraz(y) w transliteracji na Podstawa glosowania respectu
Język wyrazu obcego łaciński
3048

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 148
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Na (przyimek)
Forma (w transkrypcji) na
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek biernik
Wokaliczność

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.