oczy

Exprobrare schelten vel improbare vel improperare vyrzvczycz na oczy nalayacz zeszromoczycz vymovycz ca 1500 WokLub 49r

Wyraz hasłowy Oko Hasło konkordancji Exprobrare
Wyraz(y) w transliteracji oczy Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
2444
Komentarz paleograficzny Nieco powyżej tekstu na l. marg. glosa: vyrzvczycz na oczy, na p. marg. tym samym atramentem nalayacz zeszromoczycz vymovycz.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 49
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Oko (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) oczy
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba podwójna
Przypadek biernik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 48.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 48.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.