Oko

rzeczownik

Formy gramatyczne


liczba podwójna
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
biernik oczy ca 1500 WokLub 49r ca 1500 WokLub 117v

liczba mnoga
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik oka XV p. post. WokPet IV 11

Znaczenia

Przypis

Sstp V 552b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.