*hamarslak

Fomentum et ffomens id est nutrimentum esca et omnio dicuntur a fouendo Item fomes est origo uel radix... Item dicitur lignum aridum uel fungus dicitur fomes quia ab his recipiatur et foueatur ignis Item scintilla procedens a ferro ignito et splendido et in hac significacione dicitur a phos grece id est ignis latine Et in aliis significatis dicitur a foueo (...) vnde peccatum originale dicitur fomes eciam potest dici vlg. *hamarslak XV p. post. RozOss I 89vb

Wyraz hasłowy Hamerszlak Hasło konkordancji Fomes
Wyraz(y) w transliteracji *hamarslak Podstawa glosowania fomentum
Język wyrazu obcego łaciński
2483
Komentarz paleograficzny Może kopista błędnie zapisał hamarslak zamiast hamerslak.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 89
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 9-10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Hamerszlak (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) hamerszlak
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.