hamerslak

Malicinium mallicidium uel mallicacium id est ferrago uel percussio mallei sc. hamerslak 1442 WokRacz 140r

Wyraz hasłowy Hamerszlak Hasło konkordancji Malicinum
Wyraz(y) w transliteracji hamerslak Podstawa glosowania malicinium, mallicidium, mallicacium
Język wyrazu obcego łaciński
2541

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 140
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Hamerszlak (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) hamerszlak
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 19.06.2024 r.