przechod

Meander nomen est fluuii in Azya uel est circuitus uel transitus vlg. przechod 1442 WokRacz 142v

Wyraz hasłowy Przechód Hasło konkordancji Meander
Wyraz(y) w transliteracji przechod Podstawa glosowania transitus
Język wyrazu obcego łaciński
2545

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 142
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 25–26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przechód (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przechod
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.