lythcup

Mercipotus vlg. lythcup et dicitur a merces et potus quia in mercipoto comittitur comutacio mercium uel vendicio et empcio ita quod mercipotus est quedam confirmacio uel roboracio et testificacio vendicionis et empcionis uel comutacionis Vnde Qui vendunt et emumpt mercipotum quoque bibunt 1442 WokRacz 144r

Wyraz hasłowy Litkup Hasło konkordancji Mercipotus
Wyraz(y) w transliteracji lythcup Podstawa glosowania mercipotus
Język wyrazu obcego łaciński
2558

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 144
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Litkup (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) litkup
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.