drosd

Merula (...) auis quedam vlg. drosd 1442 WokRacz 144r

Wyraz hasłowy Drozd Hasło konkordancji Merula
Wyraz(y) w transliteracji drosd Podstawa glosowania merula
Język wyrazu obcego łaciński
2560

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 144
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Drozd (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) drozd
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.