Drozd

rzeczownik

Formy gramatyczne


liczba pojedyncza
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik drozd 1442 WokRacz 144r ca 1500 WokLub 82r

Znaczenia

Przypis

Sstp II 190b

Uwagi i bibliografia

Brehm A. E. [1935-6]: Życie zwierząt, t. II, Warszawa.
Sokołowski J. 1958: Ptaki ziem polskich, t. I, Warszawa.
Strutyński J. 1972: Polskie nazwy ptaków krajowych, Wrocław.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.