mleko

<O>ccigallum szadle (leg. zsiadłe) mleko XV p. post. RozOss I 137vb

Wyraz hasłowy Mleko Hasło konkordancji Oxygallum
Wyraz(y) w transliteracji mleko Podstawa glosowania <o>ccigallum
Język wyrazu obcego łaciński
2579

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 137
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mleko (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mleko
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.