nawoy

Liciatorium a licio veniet et est grossum lignum et terens circa quod licia id est fila inwoluuntur vlg. nawoy inde liciatorium dicitur locus vbi vel in quo textor telam orditur proprie vlg. warszthat 1442 WokRacz 135r

Wyraz hasłowy Nawój Hasło konkordancji Liciatorium
Wyraz(y) w transliteracji nawoy Podstawa glosowania liciatorium
Język wyrazu obcego łaciński
2582
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek hasła podwojonym l.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 135
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nawój (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) nawoj
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.