czyrwyoną

Lienteria quidam morbus vlg. czyrwyoną nyemocz et dicuntur lienteria diarria et dissenteria 1442 WokRacz 135r

Wyraz hasłowy Czerwony Hasło konkordancji Lienteria
Wyraz(y) w transliteracji czyrwyoną Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
2599

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 135
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 40

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czerwony (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Czyrwiony
Forma (w transkrypcji) czyrwiona
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.