nyemocz

Lienteria quidam morbus vlg. czyrwyoną nyemocz et dicuntur lienteria diarria et dissenteria 1442 WokRacz 135r

Wyraz hasłowy Niemoc Hasło konkordancji Lienteria
Wyraz(y) w transliteracji nyemocz Podstawa glosowania lienteria
Język wyrazu obcego łaciński
2600

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 135
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 40

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Niemoc (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) niemoc
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.