pasz

Lumbare lumbale lumbar circa lumbos cingulus Et proprie dicitur cinctorium lineum eo quia lumbis adheret sc. vlg. gaczni pasz 1442 WokRacz 138r

Wyraz hasłowy Pas Hasło konkordancji Lumbare
Wyraz(y) w transliteracji pasz Podstawa glosowania lumbare
Język wyrazu obcego łaciński
2603

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 138
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pas (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pas
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.