kythla

Placentum est vestimentum feminarum proprie kythla XV p. post. RozOss I 153rb

Wyraz hasłowy Kitla Hasło konkordancji Placentum
Wyraz(y) w transliteracji kythla Podstawa glosowania placentum
Język wyrazu obcego łaciński
2611

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 153
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 25-26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kitla (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kitla
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.