RozPaul
WokRaczPlacentum est vestimentum feminarum kytel
WokJag
RozKapPlacentum est vestimentum feminarum proprie kyttlą
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VIIPlacentum kythla
WokPet VI
RozOss IIPlacentum (...) est vestimentum feminarum proprie kythla
RozOss IIIPlacentum est vestimentum feminarum vlg. kythla
RozOss IPlacentum est vestimentum feminarum proprie kythla
WokPet I
WokPet II
WokPet IIIPlacentum kythla
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.