gronostay

Mello <mellon>is [[...]] est quoddam legumen sc. pepo uel est herba in Italia quoduis apta ad comedendum vlg. maloni sed tamen melo melotis est animal vlg. gronostay quod tamen pocius dicitur melus meli 1442 WokRacz 143r

Wyraz hasłowy Gronostaj Hasło konkordancji Melo
Wyraz(y) w transliteracji gronostay Podstawa glosowania mello
Język wyrazu obcego łaciński
2620

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 143
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 29–30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gronostaj (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gronostaj
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.